Gjelder fra og med 4. februar 2021. Utarbeidet i samråd med i kor og korps og forankret i kommunens kriseledelse. 

 

En ny midlertidig forskrift om smittevernstiltak i Skaun kommune er vedtatt å vare til 18. februar. Munnbindpåbudet i offentlig rom erstattet med en anbefaling om bruk av munnbind i situasjoner hvor det ikke er mulig å holde 1 meters avstand. Anmodningen om å unngå reiser på tvers av kommunegrenser i Trondheimsregionen gjelder ikke lengre. Følgende retningslinjer vil gjelde for bruk av kommunale lokaler:

 

  • Barn og unge under 20 år kan delta på ordinære fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. 
  • Kommunale lokaler er stengt for kulturarrangementer som forestillinger, oppvisninger m.v, kurs, konferanser, styremøter og andre arrangementer i regi av frivilligheten.
  • Kommunale lokaler er stengt for voksne over 20 år. 
  • Tilhørende rom i idrettshallene er fortsatt stengt. Dette gjelder: 
  • Bruk av garderober  
  • Bruk av kjøkken  
  • Bruk av tilhørende rom (møterom, auditoriet og lignende) 
  • Bruk av styrkerom
  • Oppfordring til bruk av munnbind hvor det ikke er mulig å holde 1 meters ansvar.

 

Vi minner om at bruk av kommunale lokaler forutsetter at kulturaktørene selv utfører forsterket renhold, dvs. vask av kontaktflater, utstyr og gulv etter øvelser. Kommunen stiller med renholdsartikler, men foreningene må selv stille med hånddesinfeksjon. 

 

Foreningene er selv ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres på en forsvarlig måte, i henhold til nasjonale anbefalinger, veiledere for de enkelte særområder, for eksempel fra Norsk musikkråd, og kommunens særskilte bestemmelser.

 

Det nye reglementet er gjeldende med umiddelbar virkning. Merk at råd og retningslinjer for å begrense smitte kan endres på kort varsel.

 

Se for øvrig Skaun kommunes generelle reglement for lån og leie av kommunale lokaler.

 

Kontaktperson for booking av lokaler i Bautaen kulturhus og for spørsmål knyttet til dette reglementet, ta kontakt med konsulent Terje Fløyli, e-post: terje.floyli@skaun.kommune.no 

 

Kontaktperson for booking av idrettshaller er rådgiver Jartrud Marie Åsvold,  epost: Jartrud.Marie.Asvold@skaun.kommune.no 

 

Kontaktperson for bruk av gymsaler og andre lokaler ved barneskolene er administrasjon/enhetsleder ved skolen. 

 

Her finnes Oversikt over ulike veiledere innen kultur og idrett.