Helsedirektoratet fraråder alle private sammenkomster med mer enn 5 gjester utover husstanden selv, men åpner for inntil 10 gjester på to valgfrie dager i julen. Det må imidlertid alltid være minst en meters avstand mellom alle som ellers ikke bor sammen, og hvis ikke det er mulig, må færre inviteres. Disse anbefalingene gjelder for hele landet. Ellers har regjeringen en oversikt over nasjonale råd for hvordan gjennomføre feiringer og samtidig ivareta smittevernet. Disse er tilgjengelig her.

Det er imidlertid åpnet for private sammenkomster der opptil 20 personer er samlet utenfor eget hjem. Eksempler på denne typen private sammenkomster er f.eks. bursdager, seremonier, firmafester og julebord. Innholdet i covid-19-forskriften setter også vilkår for gjennomføringen av slike arrangementer, og innholdet i regelverket bør være godt kjent for alle som leier ut lokaler eller selv har ansvar for å gjennomføre arrangementer. Det stilles også krav til gjennomføringen av disse, som er tilgjengelige på helsedirektoratets nettsider.

Alle arrangement må ha en ansvarlig arrangør som sørger for at sammenkomsten gjennomføres i henhold til smittevernreglene. Arrangøren kan være en privatperson eller en profesjonell aktør. De som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern. 

Private arrangement må foregå på et offentlig sted, altså et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. Dette kan være lokaler og utendørsarealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller. (Kirker, menighetshus, bedehus mv regnes derfor som offentlig sted i denne sammenhengen).

Arrangøren skal:

  • sørge for at gjestene kan holde én meters avstand, målt fra skulder til skulder, til de man ikke bor sammen med til vanlig (unntak fra avstandsregelen gjelder for gruppene angitt i covid-19-forskriften §13c).
  • iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede.
  • gjøre det mulig å ivareta god hygiene ved ankomst og underveis i arrangementet.
  • skrive ned navn og kontaktinformasjon hvis det er nødvendig for å ha oversikt over deltakerne ved en eventuell smittesporing, og slette informasjonen etter 14 dager.
  • sørge for bordservering dersom arrangementet har skjenkebevilling.
 

Vi minner om viktigheten av å følge gjeldende smittevernråd.

For mer informasjon om koronaviruset og testing, se kommunens hjemmesider. 

Koronatelefonen er åpen hverdager kl. 10.00-11:30 på tlf 477 13 370

Elektronisk bestilling av koronatest er tilgjengelig her.

For ressurser og steder å kontakte hvis du har det tungt under pandemien, se noen å prate med.