I Skaun har vi seks kommunale og en privat barnehage. Du kan lese om barnehagene her

Søknadsfristen for hovedopptaket, og dersom du ønsker å søke overflytting/endring av opphold, er 01. mars.

Søk barnehageplass.

Se filmen om Skaun.