Du kan enkelt søke om fritak fra feie- og tilsynsavgift

Fyll ut dette skjemaet, og send det til vår brannforebygger på e-post: frode.jensen@skaun.kommune.no.

Dersom det er ønskelig, kan vi sende skjemaet på e-post til deg - ta kontakt på postmottak@skaun.kommune.no dersom det er aktuelt.