Mentorordninga i landbruket fører ferske bønder sammen med erfarne bønder, som blir deres mentor og sparringspartner gjennom et år med drift. De to partene knyttes til en regionkontakt i Norsk landbruksrådgivning, og avtaler kontakt og møter. Ordningen gis økonomisk støtte over jordbruksavtalen og er gratis for ferske bønder, mens erfarne bønder godtgjøres for sitt bidrag i kompetanseoverføringen.

 

Søknadsfrist er 1. desember, og både unge og erfarne bønder oppfordres til å melde seg.

Les mer på Norsk landbruksrådgivings nettsider.