Vi minner om at det kan søkes på Oda Moes minnefond – på ordningen Talentstipend.

Søkere kan være i aldersgruppe 13 - 19 år, og mottakere av stipendet må bo eller ha tilknytning til Skaun kommune.

Talentstipendet er et musikkstipend for ungdom, og søknadsfristen i 2021 er 15. november (merk fristen).

Stipendet er på kr 10 000,-.

Det skal i søknaden begrunnes hva et stipend skal brukes til, og den som mottar stipendet skal i etterkant gi tilbakemelding på hva stipendet er benyttet til.

Søknad sendes på vanlig word-dokument til postmottak@skaun.kommune.no

Se også her