Torsdag kveld klokka 18.00 ble det avholdt et digitalt informasjonsmøte om prosjektet med nye hovedledninger for vann og avløp langs fylkesveg 6630, Gammelvegen, mellom Eggkleiva og Børsa.

Mer informasjon om prosjektet kan leses på pågående prosjekter vann og avløp.

Under møtet opplevde vi dessverre noen tekniske problemer som deaktiverte spørsmål og svar-funksjonen i Teams, og deltagerne fikk ikke anledning til å stille spørsmål om prosjektet.

Har du spørsmål angående dette, henvend deg gjerne til

Enhetsleder Teknisk Kontor, Frank Johansen, frank.johansen@skaun.kommune.no

Prosjektleder Idar Nebelung, Idar.Nebelung@skaun.kommune.no

Telefon: 728 67 246

Og de vil svare så fort som mulig.