Velgere som på grunn av sykdom, uførhet eller isolasjonsplikt grunnet covid-19 ikke kan avgi stemme i et valglokale, kan søke til kommunen om å stemme hjemme eller der de er.

Du kan søke skriftlig eller via telefon.  Det er ikke nødvendig å søke hvis du oppholder deg på en institusjon der det arrangeres forhåndsstemmegivning. I søknaden må du oppgi fullt navn, fødselsdato og fødselsår, samt adressen du befinner deg på siste uka før valgdagen. Du må også oppgi et telefonnummer som vi kan nå deg på. 

Slik foregår stemmegivning hjemme

Å avgi sin stemme hjemme foregår nesten på samme måte som i et valglokale:

  • Valgmedarbeiderne har med seg nødvendig utstyr, inkludert et stemmeseddelsett med alle partier og lister som stiller i kommunen og fylkeskommunen.

  • Du velger en stemmeseddel for det partiet/listen du ønsker å avgi din stemme til, og gjør eventuelle rettelser på stemmeseddelen.

  • Valgmedarbeideren sjekker legitimasjon, og stempler stemmeseddelen.

  • Du slipper stemmeseddelen ned i urnen, og har avgitt din stemme.

Fristen for å søke er fredag 10. september kl. 10.00.

Søknad sendes:

Valgstyret i Skaun, Skaun kommune, Postboks 74, 7358 Børsa eller postmottak@skaun.kommune.no