Stortingsvalg 2021

Mandag 13. september er det stortingsvalg i Norge. Er du manntallsført i Skaun kommune, skal du avgi din stemme i Skaun på valgdagen. Hvis du var folkeregistrert i Skaun den 30. juni i år, er du nå manntallsført her. Hvis ikke må du stemme i kommunen du er manntallsført på valgdagen, eller forhåndsstemme i et valglokale hvor som helst i landet frem til fredag 10. september kl. 15.00.

Valglokaler

Alle innbyggere som er manntallsført i Skaun, kan stemme i alle valglokalene i kommunen. Samtlige valglokaler er åpne kl. 09.00-21.00 på valgdagen. Skaun kommune har fem valgkretser med hvert sitt valglokale, men enkelte av disse er ikke tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne.

  • Valgkrets Børsa: Børshallen
  • Valgkrets Jåren/Råbygda: Jåren-Råbygda oppvekstsenter
  • Valgkrets Buvik: Skaunhallen
  • Valgkrets Venn: Venn oppvekstsenter
  • Valgkrets Viggja: Viggja oppvekstsenter

Smitteverntiltak på valgdagen

Vi vil understreke at vi ikke ønsker at mennesker med klare nyoppståtte luftveissymptomer som kan tyde på smitte med covid-19 ikke skal møte opp i valglokalene for å begrense smitte. 

Ved oppmøte ved et valglokale i Skaun kommune, vil separate dører benyttes til inngang og utgang, dette for å begrense trengsel og gjennomfart av smittevernshensyn.

Det vil også være utplassert vakter som vil sikre at smittevernshensyn som antallsbegrensning i valglokalet og avstand overholdes.

Ved ankomst i lokalet vil det deles ut penner i tilfelle velgeren ønsker å endre på stemmeseddelen. Det er opp til deg om du vil endre på stemmeseddelen. Hvis du ikke endrer, stemmer du på kandidatene i den rekkefølgen de står på stemmeseddelen.

Du kan fortsatt forhåndsstemme eller søke om å stemme hjemme

Det er mulig å forhåndsstemme i Skaun frem til fredag 10. september kl. 15.00. Det er mulig å forhåndsstemme på Rådhuset torsdag kl. 08.00 - 19.00, og fredag kl. 08.00 - 15.00. Det er også mulig å avlegge forhåndsstemme ved Skaun folkebibliotek i bibliotekets åpningstider, frem til fredag kl. 15.00. 

Hvis du er i isolasjon på valgdagen

Hvis du får koronasymptomer i løpet av helgen eller på valgdagen, er det viktig at du holder deg hjemme og ikke møter opp i et valglokale. Personer som ikke kan avgi stemme i valglokalene på grunn av isolasjonsplikt relatert til covid-19, kan etter søknad til valgstyret avgi sin stemme der de er. Fristen for å søke om å få stemme hjemme er kl. 10.00 på valgdagen, og man kan søke over telefon på Tlf: 72 86 72 00

Syke og uføre som normalt kan søke om ordinær ambulerende stemming, kan ikke søke etter denne ordningen. Det er kun åpnet for velgere i isolasjon og enkelte i karantene.