Stortinget har nylig bevilget 260 millioner kroner til en ekstraordinær utbetaling til bostøttemottakere. Husbanken vil sørge for at pengene kommer fram til om lag 90.000 bostøttemottakere allerede før påske. Stortinget vedtok ekstrabevilgningen i februar, etter at strømprisene økte kraftig i vinter etter en periode med ganske lave strømpriser. Den 10. mars sendte departementet tildelingsbrev til Husbanken, der de fikk i oppdrag å betale ut penger til bostøttemottakere som trenger hjelp til å betale høye strømregninger.

Dette kan man lese på kommunikasjon.no

Husbankens administrerende direktør Osmund Kaldheim forklarer i saken at de ekstra midlene vil utbetales samtidig med den vanlige bostøtten for februar. Alle mottakerne vil få 2950 kroner mer, og de som er flere i husstanden, får 120 kroner i tillegg for hver ekstra person

Også vinteren 2019 sørget Husbanken for en ekstraordinær utbetaling til bostøttemottakerne på bakgrunn av høye strømpriser, etter at Stortinget bevilget midlene.

Bostøtte:

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Les mer om bostøtte i Skaun her.

Søknadsfrist:

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Slik søker du:

Du kan søke bostøtte elektronisk eller på papirskjema.

Du finner skjemaene her.