Onsdag kveld ble det avholdt ekstraordinært formannskapsmøte for å vedta en midlertidig forskrift, som nå erstatter kommunens tidligere smittevernregler som sist ble vedtatt tirsdag den 2. februar.

Den nye forskriften kommer etter en periode med jevnt synkende smitte i Trondheimsregionen, men tiltakene kommer på bakgrunn av bekymring for økt importsmitte, smitteutbrudd av mutert UK virusvariant og den muterte Sør-Afrikanske virusvarianten i Trondheim samt nye påviste smittetilfeller med muterte virus uten link til hovedutbruddet 

I formannskapsmøtet ble det også tydeliggjort at forskriften ikke er tilvirket i henhold til Skauns nåværende smittesituasjon, men er tatt for å forhindre potensiell framtidig smitte, med henvisning til eksplosive pågående smitteutbrudd i østlandsområdet og Bergensområdet. I skrivende stund er 16 i karantene i Skaun etter nærkontakt med personer som er påvist smittet av mutert koronavirus.

Den nye forskriften viderefører i stor grad mange av tiltakene fra tidligere vedtak, og tilbakefører også tiltak som kommunen har pålagt tidligere. 

I kommunedirektørens innstilling er følgende vedtatt videreført:

 • Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre slik at kunder til enhver tid kan holde en meters avstand
 • Bruk av munnbind på kollektivreiser
 • Bruk av munnbind i drosje og registrering av alle reisende
 • Bruk av munnbind hos frisør, hudpleie, tatoverings- og hulltaking tjenester etc
 • Plikt til bruk av munnbind i det offentlige rom.  Blant annet bruk av munnbind i butikker/ kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, trenings-, sports- og fritidsaktiviteter
 • Registrering av alle kunder på serveringssteder
 • Treningssentra holder åpent for kommunens innbyggere, men det må holdes avstand på minst 2 meter og besøkende må registreres ved ankomst
 • Skjenkestopp fra kl. 22.00
 • Stans av idrettsaktiviteter for voksne 20 år og eldre
 • Stans av fritidsaktiviteter for voksne 20 år og eldre  
 
Anbefaling: 
 • Begrense sosiale kontakter ut over egen husstand/ arbeid/ skole/ barnehage til 10 personer per husstand
 • Unngå reiser til eller besøk fra områder med ukontrollert utbrudd av muterte virusvarianter, og hvor Trondheim nå blir ansett som en slik kommune.
 • Unngå unødige reiser som medfører nærkontakt med andre på tvers av kommunegrenser.
 • Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig og hensiktsmessig ut fra arbeidets art 
   

Forskriften i sin helhet er tilgjengelig her.

Forskriften trer i kraft 11.2.21 og varer til og med 17.02.2021.