Politisk verksted - utforming av kommuneplanens samfunnsdel

På strategikonferansen er målet å diskutere, utforme og prioritere innspill til kommuneplanens samfunnsdel som er Skaun kommunes viktigste styringsverktøy. Kommuneplanens samfunnsdel skal legge grunnlaget for valg og prioriteringer de neste tolv årene.

Skaun kommune har i forbindelse med arbeidet med kommuneplanen involvert ulike grupper i befolkningen og fått mange innspill. Innspillene skal benyttes som grunnlag for de politiske veivalgene.

Det er utarbeidet et hefte der innspillene er forsøkt strukturert etter visjon, mål og strategi.

Sammendrag av innspillene fra de ulike medvirkningsmøtene kan dere også finne her.

 

Dokumenter til strategikonferansen