Svangerskapsomsorg

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Er du gravid, kan du få svangerskapskontroll på helsestasjonen. Henvend deg til den helsestasjonen du hører til for å bestille time.

Svangerskapskontrollen skal bidra til å gi deg god helse under svangerskapet. Du kan også få rådgiving knyttet til samliv og til foreldrerollen. Foreldreforberedende kurs skal styrke foreldrenes kunnskaper og trygghet om graviditet, fødsel og barselstid.

Målgruppe

Gravide

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

aaa

Lover og retningslinjer

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se forskriftens §§ 2-1 og 2-3.

Lover

Forvaltningsloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  • Kvinnen kan velge selv om hun vil gå til jordmor, fastlege eller en kombinasjon.
  • Konsultasjoner omfatter helseundersøkelser, samtaler, veiledning og rådgivning. Dette inkluderer forberedelse til fødsel og barseltid for gravide og partner.
  • I følge rettningslinjene for svangerskapsomsorgen anbefales svangerskapskontroll hos fastlege eller jordmor i svangerskapsuke: 8-12, 24, 28, 32, 36, 38, 40. Evt. overtidskontroll ved svangerskapspoliklinikken, St.Olav hospital. I tillegg tilbys ca. uke 18 ultralydundersøkelse ved NSFM, St.Olav hospital. Antall kontroller kan variere ut fra individuelle behov.
  • Konsultasjonstid som ny gravid er ca. 60 minutter, de øvrige konsultasjoner er 30 minutter.
  • Svangerskapskontrollene er gratis.
  • Urinprøve tas med til hver kontroll. 

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.
 

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicekontoret
Telefon:72867200
Epost:postmottak@skaun.kommune.no
Postadresse:Postboks 74 7358 BØRSA
Besøksadresse:Rådhuset 7353 BØRSA

Andre opplysninger

Oppdatert:2017-12-04 13:42