Hjemmetjenesten yter varierte tjenester til alle kommunens innbyggere i alle aldre. Vår målsetting er at vi skal utvikle tjenester i samspill med innbyggernes behov. Vi skal bidra til et positivt og helhetlig helsevalg ved å forebygge, fremme mestring og aktiv deltakelse i eget liv i eget hjem.

Vi ønsker å supplere vår sykepleierkompetanse, gjerne med videreutdanning innen geriatri og demens, og søker

1 SYKEPLEIER i 80% stilling på dag/kveld

3 SYKEPLEIERE i 60% stilling på  natt

Arbeidsoppgaver:

Sykepleierfaglig tjenesteyting og oppfølging

Tverrfaglig samarbeid

Pårørendekontakt

Delta aktivt i enhetens utviklingsarbeid

Kvalifikasjoner:

Godkjent sykepleierutdanning

Faglig engasjement og gode samarbeidsevner

Kompetanse i bruk av digitale verktøy

Du må ha gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

Vi ønsker sykepleiere som er trygg i rollen og er utviklingsorientert. Du må ha godt humør og en positiv innstilling. Vi søker deg som kan jobbe selvstendig og i team. Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet, en løsningsorientert innstilling, endringsvilje, fleksibel og evner for god prioritering.

Vi tilbyr

Godt fagmiljø med fokus på læring og utvikling

Spennende og utfordrende oppgaver

En fleksibel enhet med fremtidsplaner

En av landets beste pensjonsordninger i KLP med 2% innskudd

Yrkesskadeforsikring med utvidet dekning til også å gjelde fritiden

Gode lønn og betingelser etter sentral og lokal avtale

Den som ansettes må fremlegge gyldig politiattest

Kommunen benytter seg av referanser. Attester og vitnemål tas med ved intervju.

Se video fra våre aktive og attraktive helse- og omsorgstjenester!

https://www.youtube.com/watch?v=Q9zgirS-KSg

Nærmere opplysninger på www.skaun.kommune.no og ved henvendelse til enhetsleder ved Hjemmetjenesten Bodil Wilmann, bodil.wilmann@skaun.kommune.no Tlf 72867360

Søknadsfrist: 19.12.19

Søknad leveres på elektronisk skjema som du finner HER