Vi opplever tekniske problemer på grunn av strømbrudd som har rammet vår leverandør av internettaksess.

Enkelte av kommunens tjenester vil ikke være tilgjengelige ut kommunens åpningstider i dag.

Vi beklager de problemer dette kan medføre, og ber om at henvendelser utsettes til i morgen eller gjøres over e-post.

Hilsen Skaun kommune