For å få teksten lest opp trykker du på knappen Lytt til teksten for å få teksten opplest. Når avspillingen har startet har du mulighet til å endre innstillinger som lesehastighet, stemmeleie og farge på tekstutheving.

OBS: For at du skal kunne høre opplesningen er det viktig at du har satt på og skrudd opp lyden på pc/mobil.

Et tiltak for universell utforming

Universell utforming bygger på tanken om at tjenester skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av alder, funksjonsevne og utdanningsnivå.

Undersøkelser viser at opp mot 30% av alle i Norge har vansker med å lese tekst på Internett. Mennesker med dysleksi, eldre med nedsatt syn og fremmedspråklige er grupper som kan ha problemer med å nyttiggjøre seg informasjon på nettsider. Talefunksjonen vi tilbyr på kommunens hjemmeside er enkel og ukomplisert i bruk og vi håper at denne skal bidra til økt tilgjengelighet for alle.