Velgere som ønsker å stemme i perioden 1. juli til 9. august kan henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme. Henvendelsen kan skje til en hvilken som helst kommune i Norge. 

Hvem kan tidligstemme?

Ordningen gjelder for alle som oppholder seg innenriks (unntatt på Svalbard og Jan Mayen), men er ment som en ordning for de som ikke har mulighet til å stemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen.

Det kreves imidlertid ikke at velgeren må dokumentere at han eller hun ikke har anledning til å forhåndsstemme eller stemme på valgdagen.

Hvor kan du tidligstemme?

Du kan tidligstemme ved Servicekontoret på Skaun rådhus (Rådhusvegen 10, 7353 Børsa).

For å avgi din tidligstemme i Skaun, henvend deg på servicekontoret ved Rådhuset i Børsa.

Telefon: 72 86 72 00.

E-post: postmottak@skaun.kommune.no

Åpningstider i juli: man-fre kl. 09.00-14.00

Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst av landets kommuner, men på valgdagen kan du kun stemme i den kommunen du er folkeregistrert bosatt i per 30. juni 2021.

Husk legitimasjon

Du må ta med legitimasjon når du skal stemme. Det er ikke tilstrekkelig å oppgi navn og fødselsdato.

Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort og bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon. Kravet er at legitimasjonen inneholder navn, fødselsdato og bilde.

Husk at det ikke er mulig å angre på stemmegivningen. Dersom du forhåndsstemmer kan du ikke stemme på nytt, heller ikke på valgdagen.