Kommunen har 7 barnehager. Tre av dem er tilknyttet kommunens oppvekstsentre på Venn, Viggja og i Jåren-Råbygda. Vi har 3 barnehager i Buvika: Hammerdalen, Ilhaugen og Oterhaugen og i Børsa ligger Børsa barnehage.

Barnehagene ønsker å styrke sin bemanning med å øke antall tilgjengelige vikarer. Vi søker derfor etter flere som kunne tenke seg å være tilkallingsvikar i barnehagene.

Alle barn i førskolealder skal ha tilbud om barnehageplass som sikrer dem gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Er du en som vil være med å bidra til dette? Da er du den vi søker etter!

Kvalifikasjoner:

- Glad i å være sammen med barn!

- Utadvendte og engasjert.

- Tilgjengelig og fleksibel når det gjelder tjenestested og behov.

- Personlig egnet til å jobbe med barn.

- Stor arbeidskapasitet.

- Relevant erfaring fra barnehage eller tilsvarende.

Vi gjør oppmerksom på at politiattest må fremlegges før tiltredelse.

For ytterligere informasjon ta kontakt med:

Rådgiver barnehage: Grete Anita Lefstad: grete.anita.lefstad@skaun.kommune.no Tlf: 72867261

Søknad leveres på elektronisk skjema som du finner HER eller på www.skaun.kommune.no

Søknadsfrist: 15.oktober 2019