I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 er det satt av midler til den nye, sammenslåtte tilskuddsordningen "Tilskudd til inkludering av barn og unge"

Les mer om tilskuddsordningen på Bufdirs nettside.

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Les utlysningen på bufdir.no

 

 

Søknad sendes elektronisk gjennom Bufdirs søknadsportal innen 17. desember 2021

 

Har du spørsmål om ordningen kan du ta kontakt med Hanne Olden på e-post Hanne.Olden@skaun.kommune.no eller telefon 902 70 190