Søknadsfrist for driftstilskudd er 1. mai.


Retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid i Skaun kommune.