To nye er påvist smittet av koronavirus i Skaun. De to smittetilfellene er ikke relatert til hverandre.

Den ene har en kjent smittevei og ingen nærkontakter, så smittesporing er avsluttet. 

Det andre tilfellet har foreløpig ukjent smitteopphav. Nærkontakter testes og smittesporing er igangsatt.

 

Vi minner om viktigheten av å følge gjeldende smittevernråd.

For mer informasjon om koronaviruset og testing, se kommunens hjemmesider. 

Koronatelefonen er åpen hverdager kl. 10.00-11:30

Koronatelefonen: 477 13 370

Elektronisk bestilling av koronatest er tilgjengelig her.