To personer i Skaun har fått påvist smitte med covid-19. En av de smittede er folkeregistrert i en annen kommune, men befinner seg i Skaun. Det er kjent smittevei og ingen nye nærkontakter for begge tilfellene, og smittesporing er avsluttet.

Vi minner om viktigheten av å følge gjeldende smittevernråd og -anbefalninger.

For mer informasjon om koronaviruset og testing, se kommunens hjemmesider.

Koronatelefonen er åpen hverdager kl. 10.00-11.30

Koronatelefonen: 477 13 370

Elektronisk bestilling av koronatest er tilgjengelig her.