Treningstider og leie av idrettshall til arrangementer

Hvem kan søke om treningstid?

 • Fast treningstid tildeles organisert idrett (lag som er tilsluttet Norges Idrettsforbund og Skaun Idrettsråd)
 • Private grupper som ønsker tid til egenorganisert fysisk aktivitet kan søke om fast treningstid i hall

Hvem kan søke om leie av hall til arrangementer?

 • Lag og organisasjoner, kommunale enheter, organisasjoner, virksomheter og privatpersoner som ønsker leie av halle til større arrangement

Priser og søknadsfrist

 • Skaun kommune har fri halleie i kommunale haller
 • Leie av Skaunhallen og Rossvoll flerbrukshall til inntekstbringende arrangementer, koster kr 15 000,- for hel helg (fredag ettermiddag - søndag)
 • Søknadsfrist er 20. mai

Utlånsperiode treningstider

 • Idrettsperioden er fra 1. september - 31. mai
 • Mandag – fredag kl. 16.30 - 22.30

Arrangementer i idrettsperioden

 • Arrangementer i idrettsperioden må meldes innen 16. mai, da disse må registreres i sperrelisten. Sperrelisten holder hallen(e) tilgengelig for andre arrangement enn de håndballkretsen setter opp
 • Forespørsel om leie av hall til arrangementer utenom idrettsperioden kan sendes fortløpende på e-post

Prioriterte aktiviteter

 • Organisert idrett (NIF og Skaun Idrettsråd) skal ha prioritet
 • Egenorganisert aktivitet skal tilgodeses ved fordeling av treningstid
 • Idrett som har sin primæraktivitet/hovedsesong innendørs i hall prioriteres
 • Barn og unge under 20 år gis prioritet i den mest gunstige treningstiden
 • Tildelt spilleflater må vurderes strengt i forhold til behov (hel, halv eller tredjedels hall)

Fordeling av treningstid og utleie av idrettshaller til større arrangementer

Søknadsskjema

Søknadsskjema for trening i hall finnes her.

Søknadsskjema for leie av hall finnes her.

Søknad om fast treningstid i hall sendes til postmottak@skaun.kommune.no

Oversikt overtreningstider

Oversikt over treningstider (finnes også i menyen til venstre)


Børsa samfunnshus


Børshallen


Rossvoll flerbrukshall


Skaunhallen

Kontakt: Per Gunnar Lofgren
Mobiltlf.: 920 58 264
E-post: Per.Lofgren@skaun.kommune.no

Tips en venn Skriv ut

Skjema