Vi oppfordrer til å del i arbeide med bekjempelse av arten. Vær spesielt oppmerksom på at plantesaften er giftig, og at den kan skade huden der den er eksponeres for plantesaft og sollys.

Se faktaark.