Ordningen "Hjem for en 50-lapp" ble innført i Skaun kommune høsten 2006. Tilbudet er et trafikksikkerhetstiltak for ungdom i alderen 15 - 22 år, med målsetting om å gi et trygt transporttilbud i helgene, kanskje spesielt knyttet opp mot fest og festkjøring. Målsettingen er at tiltaket skal redusere og forebygge trafikkulykker.

Tiltaket ble først initiert i Sogn og Fjordane. Tiltaket ble innført i Skaun, etter initiativ fra Skaun ungdomsråd, og via Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Skaun kommune samarbeider med Skaun taxi om tiltaket, og erfaringene er svært gode.

Retningslinjer for "Hjem for en 50-lapp" finnes her.