Regjeringen kunngjorde i en pressemelding onsdag den 12. mai at de endrer vaksinestrategien slik at unge over 18 år tilbys vaksine etter at alle over 45 er vaksinert. Det vurderes også å omfordele vaksiner til flere kommuner med vedvarende høyt smittetrykk.

Regjeringen ga Folkehelseinstituttet i oppdrag å se på om vi skal prioritere unge høyere, og har besluttet å endre rekkefølgen i vaksinasjonen når alle over 45 år har blitt tilbudt vaksine. Da vil aldersgruppene 18-24 år og 40-44 år få tilbud om vaksine samtidig. Etter dem vil aldersgruppen 25-39 år tilbys vaksine. Dette er i tråd med anbefalingene fra Folkehelseinstituttet. Også Vorland-utvalget tok til orde for å prioritere unge. Når vaksinasjon av unge kan starte i kommunene vil variere noe, men det vil for enkelte kommuner skje allerede fra begynnelsen av juni.

Les mer om endringen i vaksinestrategien på regjeringen.no

Åpner for sterkere geografisk omfordeling

I dag får Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Lørenskog og Oslo 20 prosent flere vaksinedoser enn resten av landet. Folkehelseinstituttet har nå anbefalt å gi flere vaksiner til 24 østlandskommuner som har hatt høyt smittetrykk over lang tid. De anbefaler at disse kommunene skal få 80 prosent flere doser enn de ellers ville fått, frem til alle over 18 år er vaksinert med første dose.

Regjeringen ønsker langt på vei å følge rådet om ytterligere geografisk omfordeling av vaksinene. FHI vurderer at både 60 og 80 prosent flere doser til de 24 østlandskommunene vil gi om lag samme gevinst. Regjeringen går inn for 60 prosent flere vaksiner til kommuner med vedvarende høyt smittetrykk. Det vil redusere presset på de øvrige kommunene i juli.

Regjeringen har også bedt FHI og Helsedirektoratet gjøre en rask vurdering av om listen over de kommunene som skal få flere eller færre doser bør oppdateres i lys av utviklingen siden listen ble laget, og pågående utbrudd.

Les mer om koronavaksinasjonsprogrammet på fhi.no

Les mer om vaksinasjon i Skaun her