Ti representanter til stortinget velges fra Sør-Trøndelag valgdistrikt

Stortingsvalget avholdes mandag 13. september 2021. Det er 19 valgdistrikt ved stortingsvalg. Valgdistriktene følger i all hovedsak de gamle fylkesgrensene (før 2018/2020). I forbindelse med kommunereformen er det foretatt justeringer for enkelte kommuners distriktstilhørighet. Hver fylkeskommune har ett fylkesvalgstyre som har ansvar for gjennomføringen av valget i sitt fylke.

Trøndelag har to valgdistrikt: Nord-Trøndelag valgdistrikt og Sør-Trøndelag valgdistrikt.

Totalt velges det 169 representanter til Stortinget. Fem av disse representantene velges fra Nord-Trøndelag og ti representanter velges fra Sør-Trøndelag.

Les mer om Stortingsvalg 2021 på Trondelagfylke.no

Stemme ved stortingsvalg

Når du stemmer ved stortingsvalg, er du med på å bestemme hvilke 169 representanter som skal sitte i Norges lovgivende, bevilgende og kontrollerende forsamling de neste fire årene. Stortinget hovedoppgaver er å vedta lovene vi skal leve etter i Norge, bestemme hvordan staten skal få sine inntekter og hvordan pengene skal fordeles i samfunnet, og kontrollere regjeringen. På Stortinget sine sider kan du lese mer om hva Stortinget er og hvilke oppgaver de har.

Se hvor og når du kan forhåndsstemme i Skaun her.

Partier med valgliste i Sør-Trøndelag

Disse 19 partiene stemmer med valgliste i Sør-Trøndelag valgdistrikt. Vi har her lenket opp mot hvert enkelt partis hjemmesider slik at det er lett å orientere seg i partienes program.

Les om lister og partier på valg.no

Hvem skal du stemme på?

I forkant av valget har flere store aviser, nettsteder og organisasjoner utarbeidet valgomater, partikabaler og partitester som skal hjelpe velgerne med å finne ut hvilket parti som passer for den enkelte. Vi har her lenket opp mot de nasjonale avisenes valgomater. Disse kan være et nyttig verktøy for å orientere seg i de ulike partienes program og ståsted i viktige saker. Vi oppfordrer alle til å gjøre et opplyst valg.

Man kan endre på stemmeseddelen

Ved stortingsvalg kan velgerne omnummerere rekkefølgen på kandidatene på listen ved å sette nye nummer foran kandidatnavnet, eller stryke kandidatnavn ved å sette et merke i en rute til høyre for kandidatnavnet.

Ved kommunestyrevalg og fylkestingsvalg kan velgerne påvirke hvilke av kandidatene som blir valgt, gjennom å gi personstemme til kandidatene på listen. De kan gi personstemme til så mange av kandidatene de vil. Det gjøres ved å sette et merke i en rute ved navnet til kandidaten(e).

Les mer om Den norske valgordningen på regjeringen.no