NTE, Skaun kommune og Trøndelag Fylkeskommune har blitt enige om utbygging av fiberbredbånd i dette området i form av et bygdefiberprosjekt. Utbyggingen baseres på et spleiselag mellom de nevnte aktørene og hvor oppslutningen blant huseierne vil være helt avgjørende for at en utbygging kan realiseres. Kravet som stilles for å få tilgang til tilskuddet fra stat og fylket, er minimum 80% oppslutning blant husstandene. Det betyr at fremtidens kommunikasjonsløsninger kan være på vei til deg om mange nok blir med.

For mer informasjon -  se salgsbrev fra NTE