Etter den våte trønderske sommeren med unormale mengder med nedbør i juli, har mange gårdbrukere hatt store utfordringer med å få høstet 1. slåtten, og ikke minst fått kjørt ut husdyrgjødsel etter 1. slåtten.

På bakgrunn av dette valgte Trøndelag Bondelag å søke om utsatt spredefrist for RMP-ordningen "miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel".

Statsforvalteren har behandlet søknaden og innvilget utsettelse fram til 17.august. Endringen gjelder både for § 22 om spredning av husdyrgjødsel i vekstsesong og § 23 om nedfelling og nedlegging av husdyrgjødsel. 

 

Les mer:

Forskrift om endring i forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Trøndelag

Regionalt miljøtilskudd (Statsforvalteren i Trøndelag)

 

Ved spørsmål kan du ta kontakt med Landbruksrådgiver Adrian Fandin: E-post: Adrian.Fandin@skaun.kommune.no Tlf.: 72 86 72 51