Vaksinerer gjennom hele sommeren

Selv om du tar sommerferie, fortsetter vårt vaksineteam med å vaksinere befolkningen i den rekkefølgen myndighetene har bestemt. Derfor er det viktig at alle som ønsker vaksine forbereder seg på å stille opp når de får tildelt time, også gjennom sommermånedene. Alle skal få tilbud om vaksine fra kommunen, og begge vaksinedoser skal settes i din bostedskommune.

Vi følger det nasjonale koronavaksinasjonsprogrammet, og vaksinerer fortløpende nedover i alder. Vaksinasjonsprogrammets fremdrift er avhengig av leveransene av vaksine. Disse varierer noe, og vi kan derfor ikke forutse nøyaktig når enkeltpersoner vil motta tilbud om vaksinasjon. 

Innkalling kommer inntil to uker før oppsatt time

Personer som skal motta første dose i løpet av sommeren kan forvente å motta innkalling inntil en uke før oppsatt time. Dette fordi kommunen inntil videre først vet hvor mange doser de vil motta kort tid før forsendelsen ankommer. Personer som allerede har mottatt første dose har allerede fått oppgitt tidspunkt for når du vil motta andre dose. I tillegg settes det opp en reserveliste i tilfelle mange takker nei den aktuelle uka, reservelisten følger også FHIs prioriteringsrekkefølge.

Se FHIs vaksineringsscenario for å finne ut når vi forventer å vaksinere de ulike gruppene

Er du i tvil om du er på riktig sted i vaksinekøen?

Fastlegene i kommunen har meldt fra til vaksinasjonsprogrammet om personer med underliggende risikofaktorer 

Les mer om prioriteringsrekkefølgen og hvordan den fungerer her.