Skaun kommune mottar i uke 15 270 doser av koronavaksinen Comirnaty som produseres av Pfizer/BioNTech. Vaksinasjonen vil gjennomføres i Rossvoll flerbrukshall.

Kommunen begynte forrige uke å vaksinere personer i prioriteringsgruppe 4 (aldersgruppe 65-74 år samt personer mellom 18 og 64 år med høy risiko for alvorlig sykdomsforløp) i folkehelseinstituttets prioriteringsrekkefølge, og vi jobber med å vaksinere samme gruppe også denne uka.

Kommunen vaksinerer gradvis nedover i alder, og vil denne uken vaksinere personer i ordinær gruppe ned til 68 år, i tillegg til enkelte personer mellom 18 og 64 som har underliggende sykdommer/tilstander som medfører særlig høy risiko for alvorlig sykdomsforløp ved eventuell smitte.

Når forventer vi å kunne vaksinere ulike grupper mot covid-19?

Vi vaksinerer fortløpende nedover i alder, og framdriften til vaksinasjonsprogrammet er avhengig av leveranser. Disse varierer noe, og vi kan derfor ikke forutse nøyaktig når enkeltpersoner vil motta tilbud om vaksinasjon. Det avhenger særlig av hvilke vaksiner som blir godkjent og når, og hvor mange doser som blir levert fremover i tid.
Folkehelseinstituttet har utarbeidet flere vaksineringsscenario som baserer seg på estimater, og forespeiler hvordan vaksinasjonen på nasjonalt plan vil foreløpe framover.

Vaksineringsscenario oppdatert 30. mars er tilgjengelig her.

Husk å bekrefte tilbud om vaksine!

Er du prioritert for tilbud om vaksinasjon, vil kommunen ta kontakt med deg. Det er derfor ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.

Først sender vi deg en innkalling via helsenorge.no, og brukere av helsenorge blir da varslet enten via SMS eller e-post. Hvordan du varsles setter du selv opp på helsenorge.no. Har du ikke en bruker på helsenorge.no, sender vi deg en SMS som vil inneholde en lenke hvor du får oppgitt tidspunkt og sted for vaksinering, og mulighet til å bekrefte timen, avslå vaksinen, eller foreslå et annet tidspunkt som passer.

Hvis vi ikke får kontakt med deg gjennom digitale kanaler eller telefon, sender vi deg brev med tilbud om vaksine og kontaktpunkt å henvende seg til. Dette gjelder innbyggere fra alle gruppene i prioriteringsrekkefølgen som har fått tilbud om vaksine så langt.

 

For mer informasjon om koronavaksine i Skaun, se oppdatert informasjon om koronavaksine.

For mer informasjon om koronavaksinasjonsprogrammet, se folkehelseinstituttets nettsider