Anbefalinger:

  • FHI sier at barn med alvorlig grunnsykdom BØR la seg vaksinere
  • FHI sier at friske barn i denne gruppen KAN la seg vaksinere
  • FHI sier at barn og unge svært sjelden får alvorlig koronasykdom, men at utsatte barn (med alvorlig underliggende sykdom) kan ha behov for sykehusinnleggelse. Vaksinering kan for dem redusere risikoen for alvorlig forløp av koronasykdom.
  • Barn som har gjennomgått koronasykdom, er godt beskyttet igjennom å ha hatt sykdom.

Vaksine bestilles ved å sende e-post til vaksinering@skaun.kommune.no (barnets navn og fødselsdato må oppgis, samt foresattes navn).
Første mulighet for vaksine (begrenset antall doser) er onsdag 26.01.21 kl 14.00-15.00. Du vil få tildelt timeavtale til ditt barn i helsenorge.no.