Begynner vaksinering med 3. dose nå

Regjeringen har besluttet at personer med alvorlig svekket immunforsvar skal få tilbud om 3. dose koronavaksine. I Skaun vil derfor vaksinering med tredje dose til denne målgruppen tilta snarest, og det vil derfor være mulig å motta tredje dose for de aktuelle vaksinandene ved drop-in-vaksinasjon onsdag 22. september i Rossvoll flerbrukshall.

Kommunen avslutter massevaksinasjon og begynner nedtrapping av vaksinasjonsprogrammet om tre uker, og vi anbefaler derfor befolkningen om å sørge for å bli fullvaksinert så raskt det lar seg gjøre.

Personer med svekket immunforsvar anbefales en 3. dose

Sammen med de fagmedisinske miljøene og spesialisthelsetjenesten har Folkehelseinstituttet utarbeidet en oversikt over hvilke sykdommer personer som anbefales en 3.dose har og hvilke medisiner de bruker. En tredje dose koronavaksine anbefales blant annet organtransplanterte, benmargstransplanterte de siste 2 årene , personer med alvorlig og moderat medfødt immunsvikt, alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse og personer med avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon.

Drop-in vaksinering

Det er mulig for vaksinander som ønsker en tredje dose å bestille time ved å kontakte kommunen, men det er også mulig å komme på drop-in vaksinering de kommende ukene.

Mulighet

22.09.21                           15.00 - 16.30                  Rossvoll flerbrukshall

29.09.21                           15.00 – 18.00                 Rossvoll flerbrukshall

06.10.21                           15.00 – 18.00                 3. etg. rådhuset

Diagnose må kunne dokumenteres

Alle som har en diagnose som tilsier at de tilhører gruppen som er prioritert for 3. dose koronavaksine, må kunne vise dokumentasjon på dette, i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat eller annen tilsvarende skriftlig dokumentasjon der navnet på pasienten fremkommer.