Onsdag 09. mars vil vannet være avstengt fra kl. 09.00 - 11.00.

Dette skyldes nødvendig arbeid på ledningsnettet i området.

Her finner du generelle råd og informasjon om vannavstenging.