Onsdag 20.01.21 fra kl. 23.45 til kl 03.00 Vil vannet være avstengt på grunn av nødvendig arbeid på hovedvannledningen.

Vi anbefaler at alle kraner holdes stengt og at bruk av vaskemaskiner og liknende unngås.

Driftskontoret i Skaun kommune