Onsdag 27. april vil vannet være avstengt fra kl. 09.00 til 12.00.

Dette skyldes nødvendig arbeid på ledningsnettet i området.

Her finner du generelle råd og informasjon om vannavstenging.