Onsdag 27.01.21 fra kl. 09.00-15-00 i området Buvik ved Husbytangen vil vannet være avstengt på grunn av nødvendig arbeid på hovedvannledningen.

Berørte adresser: Buvikvegen 706, 708, 710-720(Tangentunet), 724, 726, 728, 730, 732, 734, 736,740.

Vi anbefaler at alle kraner holdes stengt og at bruk av vaskemaskiner og liknende unngås.

Hilsen

Driftskontoret

SKAUN KOMMUNE