Vannmåleravlesning for 2021 gjøres i desember

Skaun kommune åpner for vannmåleravlesning for 2021 01. desember, med frist 31. desember. Det vil ikke være mulig å registrere målerstand før eller etter dette tidsrommet.

 

Digital registrering av målerstand

Forbruk registreres digitalt i kundeportalen. 


Slik registrerer du målerstand:

  • Klikk her for å registrere målerstand

  • Oppgi målerstand uten desimaler

  • Registrer forbruk kun én gang per vannmåler for å unngå feilregistrering

  • Du vil ikke motta kvittering på registreringen

 

SMS-varsel og innlogging i kundeportalen

Kommunen sender ut SMS-varsel når kundeportalen åpner 01. desember. For de som mottar SMS, vil det være mulig å klikke på lenken i SMSen for å komme direkte inn i kundertalen. De som ikke mottar SMS vil få tilsendt brev med brukernavn og passord til kundeportalen, slik at også de kan registrere målerstand digitalt.

 

Kontakt

Spørsmål vedrørende digital registrering og vannmåleravlesning 2021 rettes direkte til kommunaleavg@skaun.kommune.no eller telefon 72867235 / 72867237.