Vannmåleroppgjør for 2020 er kjørt og vannmålerportal er nå stengt for innlegging for 2020.

Portalen vil bli åpnet for innlegging av målerstand for 2021 i desember.

Eiendommer uten levert målerstand er stipulert.

 

Oppgjør for vannmåler 2020 vil komme på 1.termin med forfall 21.mars 2021

 

Vi gjør oppmerksom på at kommunen ikke foretar oppgjør ved eierskifte.

Vannmåleroppgjør ved eierskifte må foretas privat eller ved bruk av eiendomsmegler.

 

Henvendelser til:

kommunaleavg@skaun.kommune.no