• Eier blir varslet på SMS omlag to uker før feiing og tilsyn skal gjennomføres
  • I varselet blir det gitt en oppsatt tid og dato
  • Eier må bekrefte/avkrefte om den gitte tiden og datoen passer - følg instruksjonene i SMS-varselet
  • Feiing og tilsyn blir ikke gjennomført dersom SMSen forblir ubesvart
  • Det må være noen tilstede når brannforebyggeren kommer
  • For at brannforebyggeren skal kunne utføre feiing, må det være tilrettelagt med tilfredsstillende adkomst opp til og på taket
  • Dersom det ikke er godkjent adkomst for feiing, vil brannforebyggerene informere om godkjente løsninger og utsette feiing til løsningen er på plass
  • Dokumentasjon og monteringsanvisninger for ildsted og skorstein skal være tilgjengelig dersom de finnes
  • Finn fram slokkeutstyr, test røykvarslere og bytt batteri om nødvendig