Vi er i et oppvekstsenter, noe som tilsier at vi har utvidet samarbeid med skole og SFO.