Vi er i et oppvekstsenter, noe som tilsier at vi har utvidet samarbeid med skole og SFO.

Avdelinger

Hårråkåsen
72 86 80 18/404 12 274
Kjerkbakken
918 90 509