Starter vaksineringen av barn og unge 12-15 år denne uka

I tråd med nasjonale føringer har Skaun kommune planlagt å vaksinere barn i alderen 12-15 år. Ut fra anbefalinger fra FHI, vil barna få tilbud om èn dose vaksine fra Pfizer/BioNTech. De som har gjennomgått Covid-19 anbefales foreløpig ikke vaksinering. Barn med alvorlig underliggende sykdom har tilbud om to doser, og den anbefalingen er fortsatt gjeldende.

Skaun begynner en omfattende massevaksinasjon av denne målgruppen neste uke, i samarbeid med skoleverket i kommunen. Barn og unge mellom 12-15 år som går ved Skaun ungdomsskole vil motta vaksine i løpet av skoletiden onsdag 15. september. De som av ulike årsaker ikke har anledning til å vaksineres denne dagen vil få ny mulighet i løpet av høsten.

Barn i målgruppen som går på barneskole i kommunen vil motta tilbud om vaksinen om ytterligere tre uker, omkring uke 40, og dette vil også gjennomføres i samarbeid med skolen.

Alle som er fylt 16 år på dagen vaksinen gis, kan selv samtykke til at de får vaksinen. Om barnet eller ungdommen ikke har fylt 16 år, må foresatte samtykke til vaksinering. Ved felles foreldreansvar må begge samtykke. Samtykkeskjema må da være utfylt og tas med til vaksinehallen. Vi kan ikke gi vaksine til noen under 16 år uten utfylt samtykkeskjema.

Nærmer seg en fullvaksinert befolkning

Vaksinasjonsprogrammet i Skaun begynte vaksineringen av 16- og 17- åringer i begynnelsen av september, og gjennomfører fortløpende revaksinering av befolkningen over 18 år som allerede har mottatt første dose. I skrivende stund er det omtrent 580 personer i Skaun over 16 år som fortsatt ikke har mottatt andre dose. Vaksinasjonsprogrammet i Skaun har kapasitet til å fullvaksinere befolkningen i løpet av kort tid, men dette krever bred respons blant samtlige som mottar innkalling. Vi anmoder alle som har mottatt innkalling til å bekrefte oppsatt time så snart som mulig, og møte opp til vaksinetimen.

Vanlig vaksinering i uke 37 vil foregå i Rossvoll flerbrukshall onsdag 15. september kl. 14.00-15.30, og vi forventer å ta imot både vaksinander på drop-in, og vaksinander med time satt opp i forkant.

Les mer om oppdatert informasjon om koronavaksinasjonsprogrammet i Skaun, se kommunens hjemmeside.