Hva er et besøkshjem?

Å være besøkshjem vil si at du tar imot et barn eller en ungdom i ditt eget hjem i helger og/eller ferier.  Over en periode på minimum ett år får du besøk av et ett barn eller søsken med ekstra behov for omsorg, trygghet og gode opplevelser. 

Kort fortalt:

  • Et besøkshjem tar imot barn i helger og/eller ferier for å gi gode opplevelser for barna og avlaste foreldrene.
  • Besøkshjem må være stabile og kunne binde seg for ett år.
  • ​Barna er mellom 0 og 18 år.

Les om Kristin Lomheims erfaringer om det å være besøkshjem på Melhus kommunes hjemmeside: Bli et besøkshjem du også! 

Hvem er besøksbarna?

Barna er like forskjellige som barn flest. Noen kan ha utfordringer sosialt eller emosjonelt, andre kan ha utfordringer i sine omgivelser og hjemme. For mange av barna er det behov for å oppleve andre omgivelser med flere trygge voksne som bryr seg om dem. Det å få tilhøre et felleskap i besøksfamilien er viktig. Kontakten med voksne og eventuelle barn, har som mål å gi barna overskudd, lærdom, stimulans, glede og trygghet. 

Barna er fra 0 til 18 år.

Har du lyst å bli et besøkshjem eller vite mer om ordningen?

Barneverntjenesten i Skaun inngår i et interkommunalt samarbeid med Melhus kommune. Barneverntjenesten har kontorsted i Melhus rådhus. 

Søknadsskjema og mer informasjon finner du på Melhus kommunes hjemmeside. Du kan også kontakte Barnevernet for en uformell samtale.