Skaun frivilligsentrals julestrømpedugnad er iverksatt, og det er mottatt store mengder julestrømper til prosjektet. Dugnaden mobiliserte frivillige i første omgang til å donere hjemmelagde julestrømper og julekort, som så skal gis bort til jul. 

Nå trenger vi frivillige til å gi bort strømpene til de som kan ha behov for noe å glede seg over!

Strømpene er fylt og klare for å gis bort, og de frivillige anmodes igjen om å ta del i dugnaden. Både frivillige lag, kommunen og enkeltpersoner er med og deler ut strømper - og alle som kjenner noen de gjerne ville ha vist litt omtanke i år anmodes til å ta kontakt med frivilligsentralen for å få ei julestrømpe og gi bort.

Frivilligsentralen kan kontaktes på:

Nett

Facebook

tel: 94143066

Ei inkluderende jul i Skaun er et større prosjekt som består av julestrømpedugnaden, den gratis brosjyren, og mobilisering av frivillige, for å motarbeide ensomhet i ei jul som preges av koronavirus og tilhørende tiltak. Brosjyren distribueres til alle husstander i kommunen som ikke er reservert mot reklame, er tilgjengelig for henting på rådhuset, biblioteket, legekontoret i Børsa, samt øvrige offentlige steder i kommunen, inkludert matbutikkene. Den finnes også digitalt her.