Vi søker fleksible og selvstendige tilkallingsvikarer til barnehagene og skolene med SFO, som kan stille på kort varsel når våre faste ansatte har fravær. Det må framlegges godkjent politiattest etter hjemmel i opplæringsloven § 10-9 før eventuell tiltredelse. 

Ta kontakt direkte med barnehagene og skolene hvis du er interesserert. Kontaktinformasjon finner du her