Mandag kveld kom regjeringen med nye nasjonale tiltak for koronasituasjonen. Disse viderefører de fleste nasjonale tiltakene, men åpner opp for treninger og fritidsaktiviteter for barn og unge. Det nasjonale tiltaksnivået for skoler nedjusteres fra rødt til gult nivå, og lokale idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge frarådes ikke lenger. Det åpnes også for inntil fem gjester i hjemmet, men alle bør begrense sosial kontakt. 

Ellers anbefales ikke reiser i inn- og utland med mindre det er nødvendig, og alle universiteter, høyskoler og fagskoler bør bruke digital undervisning der dette er mulig. Alle arbeidsplasser anbefales å benytte muligheten for hjemmekontor såfremt de har mulighet til dette.

Se regjeringens pressemelding om de nasjonale tiltakene for tiltak og anbefalinger.

Tiltakene kommer på bakgrunn av at smittetallene har gått noe ned de siste ukene, men smittesituasjonen er fortsatt usikker. Ifølge helse- og omsorgsminister Bent Høie trengs nasjonale tiltak for å unngå at en ny smittebølge legger press på helsetjenestene og forulemper arbeidet med vaksinering. Det er også betydelige forskjeller i smitten rundt om i landet, og lokale myndigheter forventes å vurdere strengere tiltak i områder med mye smitte. 

Tiltakene gjelder fra 20. januar, og varer så lenge det er behov for dem, regjeringen vurderer situasjonen fortløpende.

Skaun kommune

Skaun må tilpasse seg de nye nasjonale reglene. Kommuneoverlegen dispenserer fra regelen om to meter mellom bordene på spisesteder, og går over til énmetersregel istedet.

Skaun ungdomsskole går over til gult nivå fra og med neste uke

Midlertidig reglement for idrettens bruk av kommunale lokaler er tilgjengelig her.

Sosiale sammenkomster

De fleste private sammenkomster og ulike arrangementer bør fortsatt utsettes eller avlyses. Om sammenkomster likevel må avholdes, gjelder følgende regler:

  • Man kan ha inntil 5 gjester i eget hjem i tillegg til de som allerede bor sammen
  • For private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale, er grensen inntil 10 personer.
  • For private sammenkomster utendørs, er grensen nå 20 personer.
  • For arrangementer er det ingen endringer reglene for antall personer.

Ungdomsskoler og videregående skoler

Nasjonalt tiltaksnivå for ungdomsskoler og videregående skoler nedjusteres fra rødt til gult nivå. Kommuner kan opprettholde rødt nivå ut denne uka dersom de har behov for å forberede overgang til gult nivå. Kommuner med høyt smittepress bør vurdere å beholde rødt nivå i ungdomsskoler og videregående skoler, og ved behov vurdere rødt nivå også i barnehager og barneskoler.

Fritidsaktiviteter for barn og unge

Lokale treninger og fritidsaktiviteter for barn og unge frarådes ikke lenger. Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes.

Spisesteder og skjenkesteder

Forbudet mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer videreføres inntil videre. Det tas en ny vurdering på dette neste uke.