Torsdag 28. oktober var Skaun kommune invitert med på vandring langs nederste del av Vigda, sammen med flere andre som har interesse av god kvalitet i elva.

Det var vannområdekoordinator for Gaula vannområde, Lise Hatten som inviterte, og målet med vandringen var å se på hvordan Vigda som blant annet fiskeelv og rekreasjonsområde kan bli enda bedre enn den er i dag. Vigda er ei viktig sjøørret-elv, og det er viktig å passe på at fisken har gode vilkår og at vannkvaliteten i elva er god.

Av de som møtte på vandringen var det ansatte fra både NINA (Norsk institutt for naturforskning), NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat), Statsforvalteren, elveeierlaget, Melhus kommune og Skaun kommune.

Vannområdet for Gaula ønsker å lage en tiltaksplan hvor man vil se på tiltak som kan føre til bedringer av Vigda som fiskeelv og rekreasjonsområde.