Skaun kommune planlegger en omfattende massevaksinasjon av ca 2000 innbyggere i løpet av februar. Når det er din tur til å få vaksine, vil du kontaktes av kommunen, og tildeles time. Det er derfor ikke nødvendig å kontakte kommunen for å bestille time til vaksinering. Vaksineprogrammet følger Folkehelseinstituttets oppsatte prioriteringsliste.

Sjekk informasjonen din

Informasjon og orientering om vaksinering vil i all hovedsak gis digitalt og over mobiltelefon, med unntak for de som ikke kan kontaktes i disse kanalene. Det er derfor viktig å sjekke om du har oppgitt korrekt mobilnummer og epostadresse så vi kan kontakte deg så enkelt som mulig. 

Digitale opplysninger kan endres på norge.no

Spør om hjelp

Vi har forståelse for at det kan være vanskelig å både logge seg på og ta i bruk disse nettstedene for mange. Derfor kan det være lurt å be noen om hjelp til å oppdatere kontaktinformasjon. Pårørende oppfordres til å videreformidle viktig informasjon fra myndighetene, og være behjelpelig med å få på plass riktig kontaktinformasjon.

Du kan også registrere informasjon på vegne av andre

For pårørende til personer uten tilgang til mobil og digital kommunikasjon, er det mulig å registrere kontaktinformasjon på vegne av disse. 

For å få tilgang til andres digitale postkasse må du kontakte kundeservice for den digitale postkasseløsningen du har valgt.

 

Vi minner om viktigheten av å følge gjeldende smittevernråd.

For mer informasjon om koronaviruset og testing, se kommunens hjemmesider. 

Koronatelefonen er åpen hverdager kl. 10.00-11.30

Koronatelefonen: 477 13 370

Elektronisk bestilling av koronatest er tilgjengelig her.