Vinterkulturuka 2021 arrangeres fra fredag 29. januar til søndag 7. februar.

Mange som mottar dette skrivet som ledere i lag og organisasjoner, eller som kulturaktører på annet hold kjenner til mål og ambisjoner for kulturuka. Vi ønsker likevel å legge ved en kort presentasjon av de overordnede målene for Vinterkulturuka, og her er de i kortversjon:  
Dikt ved Vigda - Buvik skole 2. trinn - 3 (002).jpg

 • Presentere unike kulturopplevelser
 • ​Styrke frivillige lag og organisasjoner
 • ​Synliggjøring av lokal kunst og kultur
 • Styrke og profilere ungdomskulturen
 • Bruke uka for å bygge nettverk i vekstkommunen vår
 • Gi kulturopplevelser til alle kommunens nær 8400 innbyggere, fra 0 til 100 år

 

Muligheter og begrensninger

Erfaringene med Covid19 har gitt store utfordringer for kulturarrangører og det frivillige kulturlivet. I arbeidet med tiltak og program for den kommende Vinterkulturuka er det viktig at vi ser på muligheter, og forstår begrensninger.

Av muligheter så er det nødvendig å se til arrangement som kan gjennomføres ute, der det er lettere å gjennomføre innenfor smittevernreglene. Det er også slik at regjeringens kompensasjonsordninger i større grad er for tiltak som gjennomføres framfor til arrangement som blir avlyst.

Ved programmering og planlegging av Vinterkulturuka 2021 er det noen ting vi ber dere vurdere i deres arbeid med planlegging av deltakelse i kulturuka:   

 • Hvordan utnytte de muligheter og rammer som finnes i Bautaen kulturhus
 • Utendørsaktiviteter, og hvordan være kreativ for utendørs tilrettelegging
 • Åpningsarrangementet lørdag 30. januar er ikke fastsatt, kan deres lag/ organisasjon ta ansvar for denne kvelden /inngå i dette arrangementet
 • Vinterkulturuka ønsker bedre å nå all ungdom, og presentere et program med en tydeligere ungdomsprofil.
 • Vi ønsker ei uke som opplever deltakelse og involvering fra innbyggere som ikke tidligere har deltatt, eller innbyggere som nylig har flytta til kommunen. 

 

Meld inn program

Frist for å melde inn aktivitet til programmet er 10. desember.

Denne fristen kan bli noe utsatt, da dett er viktig at programposter og aktiviteter tilpasses helsemyndighetenes regler og føringer.

Tradisjonen tro minner vi om at det ikke forventes aktivitet og innspill fra alle frivillige lag og organisasjoner i kommunen. Kommunen vår skal fylles med aktiviteter også før og etter ei slik uke. Likevel håper vi jo på bred og god oppslutning.   

 

Stimuleringsmidler

Erfaringene med stimuleringsmidler for å støtte opp rundt kulturproduksjonen videreføres. Det vil også i 2021 være mulig å søke tilskudd til arrangement og aktiviteter, herunder kvalitetstenkning og kulturutvikling. Til fordeling for Vinterkulturuka 2021 er kr. 100 000,-.

For søknad – bruk skjema i kommunens skjemaoversikt. Gå inn gjennom Skaun kommunes hjemmeside, under Kultur, fritid og frivillighet, fane tilskudd. Eller klikk inn her 

Beskriv i søknaden hva kulturarrangementet inneholder av mål, målgruppe, tiltak og utfordringer/muligheter under Beskrivelse av arrangement. Legg også innsats i å ha med et godt budsjett for arrangementet.

Søknadsfrist 15. november 2020. 

 

Skaun kulturråd

Det nystartede Skaun kulturråd vil sammen med Kultur, fritid og frivillighet spille en aktiv rolle i arbeidet med å gjøre kulturuka attraktiv og inkluderende. 

 

Vi håper på bred og god oppslutning for ei verdig, varm og vakker Vinterkulturuke.